बंद करे

धारणाधिकार-09

धारणाधिकार-09
शीर्षक विवरण आरंभ तिथि अंतिम तिथि फाइल
धारणाधिकार-09

78-0276/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कन्‍हैयालाल चंदेल-शिवा,पानसेमल
79-0451/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनाजिया-बवाजिया नरगावे,पानसेमल
80-0494/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_उत्‍तम सोलंकी-मेंका,पानसेमल
81-0519/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कन्‍हैयालाल-शिवा चंदेल,पानसेमल
82-0528/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_काशीराम महाले-वेडू महाले,पानसेमल
83-0632/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_उमेश-तेरसिंग कनेर,पानसेमल
84-0645/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कृष्‍णा-जुलाल महाले,पानसेमल
85-0648/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनिल अहिरराव-रामकृष्ण,पानसेमल
86-0655/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_नगरपालिका बिल्डिंग- रामकृष्ण,पानसेमल
87-0668/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अमित वाडिले-मनिलाल,पानसेमल
88-0675/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनिल नंदराले-सुखलाल ,पानसेमल
89-0681/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनिल-मोहन चौहान,पानसेमल
90-0748/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कृष्‍णा-तुकाराम जाधव,पानसेमल
91-0755/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनिल-दगा कोली,पानसेमल
92-0759/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_उखा-भाईदास पॅवार,पानसेमल
93-0894/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अमरलाल प्रजापति-रामकिशन,पानसेमल
94-1003/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अर्पित-गोकुल पवार,पानसेमल
95-1010/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_ओंकार मोरे-तेरसिंग,पानसेमल
96-1013/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_आनिल बारेला-रामकिशन,पानसेमल
97-1027/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कान्‍हा चौहान-लालसिंग,पानसेमल
98-1143/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अर्पित-गोकुल पवार,पानसेमल
99-1193/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_आरती जाधव-भगवान गोले ,पानसेमल
100-1326/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_उर्मिला जाधव-रामू,पानसेमल
101-1351/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_कालु चौहान-गोविन्‍द,पानसेमल
102-1354/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_उषाबाई पवार-दयाराम,पानसेमल
103-1356/बी-121(धारणाधिकार)/2021-22_अनारसिंग-हजारिया सोलंकी,पानसेमल

13/09/2021 28/09/2021 देखें (1,017 KB)